O firmě

Společnost CASTOR CZ, s.r.o. působí na českém trhu od roku 1996.

Od roku 2004 se působení společnosti rozšířilo také na slovenský trh jako CASTOR SK, s.r.o.

Firma se vyvíjela postupně a zpočátku se zabývala jen distribucí nitroočních čoček. Postupem času se portfolio rozrostlo o mikrochirurgické nástroje  a přístroje pro diagnostiku a operativu.

V současné době společnost CASTOR nabízí výrobky renomovaných výrobců v oftalmologii z celého světa a je důležitým partnerem pro lékařskou odbornou společnost v České i Slovenské republice.

POLITIKA KVALITY
My v CASTOR CZ, s.r.o., jakožto dodavatel nitroočních čoček, nástrojů a přístrojů jsme se zavázali plnit požadavky a udržovat efektivnost systém managementu kvality v rozsahu „Dodávání aktivních zdravotnických prostředků, nitroočních čoček, pomocného oftalmologického materiálu, chirurgických nástrojů“ a „servisu aktivních zdravotnických prostředků“. Zavedený systém managementu kvality průběžně udržuje a zlepšuje kvalitu našich produktů určených pro zdravotní péči. Firemní image se snažíme zlepšovat plánovaným způsobem tak, aby splňovala požadavky a zvyšovala spokojenost zákazníků se zapojením všech našich zaměstnanců.

K zavedení a udržování systému managementu kvality je třeba součinnosti všech pracovníků společnosti.

Politika kvality je závazná pro všechny pracovníky společnosti.

Zakládáme si na:

  • širokém portfoliu nabízených produktů,
  • krátkých dodacích lhůtách oftalmologického materiálu,
  • vysoké kvalitě zdravotnických přístrojů a jejich servisu,
  • individuálním přístupu ke každému klientovi dle jeho potřeb,
  • sledování trendů v technologickém rozvoji našeho oboru,
  • odbornosti našich pracovníků a jejich vzdělávání.

Z pozice vedení společnosti je pro nás každodenním závazkem vytvářet vhodné podmínky pro dodržování těchto hodnot a jejich prosazování u všech našich pracovníků.

Ing. Jan Brňák, jednatel

Jsme držiteli certifikátu
EN ISO 13485:2016

 

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a baterií                                                                          Eko-Kom osvědčení