Účast na kongresech v roce 2022

24.1.2022

Podívejte se na výčet kongresů a odborných vzdělávacích akcí, které podpoříme nebo na kterých můžete najít náš stánek v roce 2022:

Těšíme se na společné setkání.